Tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 5.9.2018

Rekisterinpitäjä

AJ-Tili Oy, y-tunnus 2768327-8
Rautatienkatu 8, 15100 Lahti

Yhteyshenkilö

Anne Jousala, P.040-7523775 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Rautatienkatu 8, 15100 Lahti

Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

AJ-Tili Oy:n asiakas-, markkinointi- ja kontaktirekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, luottotietojen tarkistukseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja käsitellään mainontaan ja markkinointiin.

Saatamme käsitellä tietoja myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Kaikkien henkilötietojen käsittelylle on lain edellyttämä peruste.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yritys
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Titteli
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Palveluhistoria (esim. yhteydenotot)
 • Suostumustiedot
 • Asiakaspalautetiedot
 • Evästeiden kautta saatava tieto
 • IP-osoite tai muu tunniste
 • Millä sivuilla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat
 • Evästeiden avulla kerättävät tiedot
 • Yleisesti saatavilla oleva tieto
 • Muut henkilön suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiassa henkilötietoja saadaan henkilöltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä sekä palvelujen käytön seurauksena. Lisäksi tietoja kerätään evästeistä ja alihankkijoiden lokitiedoista.

Keräämme Google Analytics-palvelun avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot verkkosivuillamme tai käyttäessään www.ajtili.fi -palvelua.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pääasiassa henkilötietoja käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. AJ-Tili Oy voi tarvittaessa luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Tietoja voidaan myös luottamuksellisesti luovuttaa yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille ohjeistuksemme ja vain lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

Saatamme luovuttaa tilastointitietoja, joita ei ole mahdollista yhdistää henkilöön. Mikäli tietoa ei katsota enää henkilötiedoksi, saatamme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä mainittua tarkoitusta varten.

Osa toimintamme mahdollistamiseen käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein, viruksentorjuntaohjelmin ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät vain organisaation nimetyt henkilöt, joiden tehtäviin tietojenkäsittely kuuluu. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn.

Tiedot, jotka ovat paperimuodossa, säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

Koko henkilöstöllä ja yhteistyökumppaneillamme on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme toteuttaa edellä mainitut käyttötarkoitukset.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

Oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia tiedon täydentämistä sekä korjaamista tai poistoa (oikeus tulla unohdetuksi).

Asiaa koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Korjauspyynnöt tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.

Henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin ottamalla yhteys AJ-Tili Oy:n asiakaspalveluun.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Jos tarkastuspyyntösi olisivat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, jos esittäisit niitä toistuvasti tai jos pyytäisit useampia jäljennöksiä, perimme pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun 50 euroa kerralta.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä eli ns. cookie-toimintoa. Internet-sivujen ylläpitäjä pystyy evästeiden avulla tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet helpottavat kävijöiden kirjautumista sivuille ja mahdollistavat yhdistelmätiedon laadinnan kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä.